Aankomende zondag
11 december 2016
dienst met
J. de Jong uit Scharnegoutum

3e advent

Aanvang 09:30 uur