Aankomende zondag
02 juli 2017
dienst met
Ds. P.K. Pit uit Drachten

Tentdienst Bantega

m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer

Aanvang 10:00 uur