Activiteiten

Kerkdienst

In onze kerkdiensten komen veel belangrijke elementen van kerk-zijn samen: Het ontmoeten van elkaar, ons richten op God, luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft, bidden voor elkaar, gebruik van gaven en talenten enzovoorts. Veel gemeenteleden werken mee aan de dienst zodat er vaak een ontspannen sfeer ontstaat waarin mensen zich op hun gemak voelen.  Er is geen vaste voorganger, een gastspreker verzorgt de bijbellezing en de prediking. De opzet van de dienst (de liturgie) is steeds gelijk maar het accent van de dienst ligt elke keer anders. Elke eerste en derde zondag van de maand is er een dienst. 

Muziek en zang heeft een belangrijke plaats in de dienst. We zingen vooral uit de bundels Opwekking en Joh. de Heer. Er wordt soms met begeleiding van combo en piano gezongen en er wordt gebruik gemaakt van de cd’s Opwekking en Youtube clips.

Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kleinste kinderen opvang in de achterzaal. De al iets oudere kinderen maken een deel van de dienst mee (met elke week een kinderlied) en gaan later in de dienst naar de achterzaal waar een bijbelverhaal gelezen en geknutseld wordt en waar ze even lekker kunnen spelen.

Huiskringen

Binnen de huiskringen komen we op een avond bij elkaar om hier met elkaar te spreken over het praktisch christen-zijn. De huiskringbijeenkomst vindt wisselend plaats bij een van de huiskringleden. We bidden met elkaar en voor elkaar, bemoedigen elkaar, luisteren naar elkaars mooie en minder mooie belevenissen. We spreken met elkaar over een actueel onderwerp of bespreken de preek van de zondagochtend. Wat kunnen we er als christen mee in ons dagelijks leven? Hoe gaan we als christen om met bepaalde zaken? Kortom, we proberen ons christen-zijn handen en voeten te geven. Hierbij is ook altijd de mogelijkheid om iemand van buiten de groep of buiten de gemeente uit te nodigen. De groep bestaat uit ongeveer 8 personen.

Bijbelstudie

In de periode september tot en met april wordt er twee keer in de maand een Bijbelstudie gehouden (behalve in de maand december). Er worden per seizoen een tweetal studies gegeven, een in het najaar en een in het voorjaar. Tijdens de Bijbelstudieavonden vindt tevens een bidstond plaats. De studies worden zoveel mogelijk gehouden over onderwerpen die binnen de gemeente leven en actueel zijn.

Senioren

Onze senioren komen eens in de twee maanden bij elkaar op de woensdagmiddag. Het zijn gevarieerde middagen met ontmoeting, film, muziek, spelletjes, het behandelen van een onderwerp enzovoorts. Ook wordt er jaarlijks een uitstapje gemaakt.