Nieuws

Woord voor het jaar 2022

Jezus Christus zegt: Wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen!

Johannes 6: 37