Onze visie

De Vrije Evangelische Gemeente wil graag:

   - Een gemeente zijn waarin Jezus Christus en Zijn evangelie centraal staat.

   - Een gemeente zijn waarin het Woord van God (de Bijbel) als basis en uitgangspunt dient.

   - Een gemeente zijn die groei nastreeft.

Deze groei bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Groei in gemeente zijn:

2) Groei in geloof:

3) Groei in getal:

 

"Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken." (Mattheüs 28:19)

 "Als de Here de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite nutteloos." (Psalm 127:1)

"Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel; zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen, die gered werden." (Handelingen 2: 46,47)